Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Środa, 27 października 2021

Zarządzenia Burmistrza

Rejestr zmian dla informacji: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 12.12.2016 12:02:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 198 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 10.08.2015 09:03:42
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 195 w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 09.02.2015 08:51:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 194 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 196 w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym w Gminie Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2015 07:30:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 188 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 187 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 37 w sprawie zasad sporządzania, obiegu, ewidencji i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 189 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 182 w sprawie w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 182 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 183 w sprawie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 183 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 186 w sprawie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 186 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 181 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 181 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania"
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 185 w sprawie w sprawie: informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 185 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 23.01.2015 07:19:33
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 178 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 182 w sprawie w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 176 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 183 w sprawie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 180 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 186 w sprawie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 181 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 184 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 185 w sprawie w sprawie: informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 178 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 12.01.2015 10:39:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Wyłączono wyświetlanie tytułu wiadomości

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 12.01.2015 09:04:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 170 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 175 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 169 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 173 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 168 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 179 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2014/2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 167 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 171 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 177 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 178 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 174 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 172 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 29.12.2014 13:00:21
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 160 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 161 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 166 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 163 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 159 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 164 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 165 zmieniające Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2014/2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 162 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 13.11.2014 11:17:17
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 157 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015 - 2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 158 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 13.11.2014 11:13:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 141 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 143 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 149 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59-2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 154 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 138 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 139 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 150 zmieniające Zarządzenie Nr 54-2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 153 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 155 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 144 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 156 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 146 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 147 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego na 2015 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 151 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 148 zmieniające zarządzenie Nr 169-2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 152 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 140 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 142 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 145 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 13.11.2014 10:47:32
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 115 zmieniające Zarządzenie Nr 54-2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 125 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 117 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59-2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 119 w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Książ Wlkp. dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 129 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 112 zmieniające Zarządzenie Nr 56-2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 108 w sprawiew sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 123 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 116 w sprawie opracowania i składania planów finansowych jednostek budżetowych, Samorządowego Zakładu Budżetowego i planu działalności Samorządowej Instytucji Kultury gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 124 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 111 zmieniające Zarządzenie Nr 55-2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 130 w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2014 - 2019
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 113 zmieniające Zarządzenie Nr 57-2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 132 w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 118 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Książ Wielkopolski na lata 2014-2020
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 110 zmieniające Zarządzenie Nr 58-2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 136 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 134 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 109 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59-2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 126 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 133 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 128 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 131 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 135 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 114 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 122 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 137 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego na 2015 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 120 w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania, przekazywania, wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Książ Wlkp. dla samorządowego zakładu budżetowego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 121 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 127 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 08.10.2014 13:13:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 107 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 106 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 9 w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 10.09.2014 10:27:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 104 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 99 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 101 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 100 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 105 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 103 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 102 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 10.09.2014 10:22:00
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 98 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze 2014 roku.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 96 w sprawie określenia stanowisk pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 95 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek na terenie powiatu śremskiego na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 97 w sprawie określenia obowiązującej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. procedury w zakresie dopuszczenia do pracy na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczoną klauzulą „ Zastrzeżone”.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 21.07.2014 14:51:34
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 85 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 85 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 21.07.2014 13:42:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 83 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 77 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 84 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 90 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 79 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 75 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 72 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 91 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 93 w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania , używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 85 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 86 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 38 w sprawie instrukcji egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 92 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miejskim
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 81 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 76 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 89 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 73 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2014 - 2019.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 88 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 87 w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Sebastianowo.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 80 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 78 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 82 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 74 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 71 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 94 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 21.07.2014 09:15:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 67 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 57 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kośc. na rok szkolny 2014-2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 58 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wlkp. na rok szkolny 2014-2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 69 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 68 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 61 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 56 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2014-2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 55 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2014-2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 63 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 54 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok szkolny 2014-2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 60 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 59 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2014-2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 66 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 70 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 65 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 62 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 64 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 26.05.2014 11:48:06
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 39 w sprawie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 45 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 42 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacji na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 49 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 43 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 44 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 48 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 46 w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków Rady
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 51 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społenej w Książu Wlkp. do porowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 53 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 52 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 40 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 41 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 47 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 50 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2014 12:13:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 29 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 23 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2013 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 26 w sprawie w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 35 w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Zaborowo
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 27 w sprawie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 34 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 33 w sprawie zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 20 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2013/2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 21 zmieniające Zarządzenie Nr 168/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem sal i pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkolnych oraz terenu przyszkolnego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 25 zmieniające Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2013/2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 28 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 36 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2014 w Urzędzie Miejskim
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 19 w sprawie w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 650 i 651/2 położonych w Książu Wlkp. oraz 120/4 i 120/6 położonych we Włościejewkach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 32 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 31 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 24 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce „Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 30 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 20.05.2014 11:50:45
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 18 zmieniające Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na rok szkolny 2013/2014

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza na rok 2014
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 00:48:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.