Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Środa, 8 kwietnia 2020

Zarządzenia Burmistrza

Rejestr zmian dla informacji: Zarządzenia Burmistrza rok 2017

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2018 14:04:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 228 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 233 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za krztałcenie
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 229 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 179 zmieniające Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 maja 2017r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 162 zmieniające Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 maja 2017r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 203 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 156 zmieniajace uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 184 w sprawie ogłoszenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 209 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 225 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 157 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 198 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 176 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 224 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 178 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 158 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 188 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 174 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 214 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 172 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 183 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 222 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 194 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 163 zmieniające Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 maja 2017r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 212 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 213 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 208 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 164 zmieniające Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 maja 2017r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 171 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 235 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 227 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 217 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 173 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 155 zmieniajace Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 maja 2017r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 211 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 175 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 160 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 219 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 206 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 190 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 189 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 226 zmieniające Zarządzenie 67/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 maja 2017r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 223 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 168 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 185 w sprawie wprowadzenia zasady rachunkowości dla projektów finansowanych z udziałem środków Europejskich
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 215 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 154 zmieniajace Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 maja 2017r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 195 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 216 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 234 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 236 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 205 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 220 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 182 w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 230 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 193 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 204 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 192 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 197 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 199 w sprawie przeprowadzena konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dzieciece lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 191 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 165 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 167 w sprawie powołania komisji przetargowej ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomośći gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 169 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 201 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 161 zmieniające Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 maja 2017r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 232 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 207 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 200 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 221 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 196 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 231 w sprawie powołania komisji przetargowej ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 166 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 218 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 177 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 159 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 09.04.2018 10:43:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 145 w sprawie informacji ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 137 zmieniające Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 maja 2017r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 153 zmieniające Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Książą Wlkp. z dnia 15 maja 2017r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 120 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 117 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzeia pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 122 w sprawie planu finansowego dochodówi i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 149 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących propozycji lokalizacji budowy hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 124 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 136 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz o wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjncyh na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 139 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 126 zmieniające zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Książa Wlkp. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 143 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 140 w sprawie opracowania i składania projektów planów finansowych jednostek budżetowych, Samorządowego Zakładu Budżetowego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 127 w sprawie wskazania Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp., w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 125 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 146 w sprawie informacji ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 93 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 141 w sprawie uchylenia obowiązku stosowania przez jednostki budżetowe gminy Książ Wlkp. dodatkowej klasyfikacji wydatków strukturalnych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 128 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Gminazjum im. Dr. Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 133 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 144 w sprawie informacji ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 123 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 135 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 110 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu Nr 87/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2017 roku
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 151 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 129 w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości dla Jednostek Obsługiwanyh
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 138 zmieniające Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 maja 2017r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 74 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. narok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 116 zmieniające zarządzenie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 118 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 142 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 132 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 134 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżeowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 131 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 130 zmieniające uchwałę w sprawie budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 78 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu na dzierżawę
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 65 w sprawie przedłużenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 119 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 146 w sprawie informacji ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 150 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 152 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokośći dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 07.02.2018 09:04:43
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 180 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018 - 2024
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 113 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 115 zmieniające Zarządzenie Nr 206/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 grudnia 2015r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 112 w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 55 w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 96 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 181 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017- 2024
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 114 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 121 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze 2017 roku
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 170 w sprawie terminów i godzin korzystania z Kompleksu boisk sportowych ,,MOJE BOISKO ORLIK 2012”
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 109 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 21.08.2017 10:55:28
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 91 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 89 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 105 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 84 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 90 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 107 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 104 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 81 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 100 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 92 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 83 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 108 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 87 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 88 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 102 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 85 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 99 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 98 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 106 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 94 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 97 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 103 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 95 zmieniające Zarządzenie Nr 206-2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 grudnia 2015r.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 82 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 86 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 101 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 21.08.2017 10:52:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 73 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 23.06.2017 13:54:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 79 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 80 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 01.06.2017 11:02:10
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 77 w sprawie Procedury wprowadzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 6 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Książa Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 30.05.2017 08:48:37
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 64 zmieniające Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 75 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 71 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok szkolny 2017/2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 69 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 68 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym na rok szkolny 2017/2018
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 67 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 76 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 48 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 70 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2017/2018

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 23.05.2017 14:43:54
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 72 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 66 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 22.05.2017 13:29:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Usunięto załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 72 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 22.05.2017 12:38:36
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 72 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 10.05.2017 07:49:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 30 w sprawie sprzedaży ciągnika gąsienicowego DT 75
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 47 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowianiu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 29 w sprawie terminów i godzin korzystania z Kompleksu boisk sportowych
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 60 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 37 w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2017 rok
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 40 w sprawie zatwierdzenia Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego ORION
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 62 w sprawie przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczący projetku zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 56 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących właśność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do sprzedaży
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 38 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 61 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp., dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 44 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 53 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 51 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Gimnazjum im. Dr. Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 43 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 49 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 63 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 45 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 50 w sprawie powołania człownków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 41 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Książa Wlkp. dotyczących zmian nazwy ulic położonych na terenie miasta Książa Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 54 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Książ Wlkp. lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 42 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w roku 2017 w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 57 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych na sprzedaż
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 33 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach na rok szkolny 2016-2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 46 w sprawie informacji o ostatecznym kwotach dochodów i wydatków oraz wyskości dotacji gminnych jednostek orgnanizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 34 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 52 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 31 w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjlanej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 32 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 59 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogółnodostępnych na terenie powiatu śremskiego
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 35 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 58 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych w części do wydzierżawienia na czas oznaczony do trzech miesięcy
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 36 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2017 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 20.02.2017 15:22:27
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 16 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 23 zmieniające zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2016/2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 28 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P”
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 19 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem niepodlegających przetargowi lokali użytkowych oraz za najem pomieszczeń i gruntów przeznaczonych na cele socjalno-bytowe najemców lokali w budynkach komunalnych oraz opłat za umieszczanie reklam na tych budynkach i gruntach
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 8 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 26 informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 17 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 12 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 24 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 3 w sprawie wyznaczenia składu osobowego Komisji do oceny spełnienia kryterium formalnych wniosku o udzielenie dotacji na wymianę systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania oraz dokonania oględzin terenu.
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 13 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 11 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 14 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 22 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o udzielenie stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 25 planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 15 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 18 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2017
 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 27 w sprawie powołania koordynatora Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wielkopolski

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 31.01.2017 12:15:18
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Zarządzenie Burmistrza Nr 9 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pulblicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2017 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Zarządzenia Burmistrza rok 2017
Data i godzina modyfikacji: 25.01.2017 09:09:52
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.