Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Środa, 3 czerwca 2020

Sprawozdania, Opinie RIO

Rejestr zmian dla informacji: Opinie RIO

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 20.04.2020 13:41:29
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0954/31/11/Ln/2020 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 19.02.2020 13:25:03
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951/P/53/11/Ln/2020 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Książ Wlkp.
 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951/D/67/11/Ln/2020 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlkp. deficytu budżetu roku 2020

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 15.01.2020 07:26:41
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951/D/67/11/Ln/2019 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlkp. deficytu budżetu roku 2020

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 12.09.2019 08:07:05
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0953/4/11/Ln/2019 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Książa Wlkp. informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 09.04.2019 10:02:53
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0954/3/11/Ln/2019 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 11.03.2019 14:05:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951/D/33/11/Ln/2019 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlkp. deficytu budżetu roku 2019
 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951/P/53/11/Ln/2019 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 18.12.2018 07:31:16
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951/D/77/11/Ln/2018 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlkp. deficytu budżetu roku 2019

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 05.09.2018 11:44:04
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0953/7/11/Ln/2018 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Książa Wlkp. informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 16.04.2018 12:10:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0954/5/11/Ln/2018 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 19.01.2018 10:14:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951/D/14/11/Ln/2018 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlkp. deficytu budżetu roku 2018
 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951/P/18/11/Ln/2018 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 06.12.2017 09:34:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO.0951/D/69/11/Ln/2017 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlkp. deficytu budżetu roku 2018

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 15.11.2017 14:22:23
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0950/79/11/Ln/2017 w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 22.09.2017 08:29:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0953/32/11/Ln/2017 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Książa Wlkp. informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 08.05.2017 13:58:57
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0954/55/11/Ln/2017 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 18.01.2017 10:36:19
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0951/P/5/11/Ln/2017 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Książ Wlkp.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 05.12.2016 13:55:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr WA.0951/D/56/11/Ln/2016 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Książ Wlkp. deficytu budżetu roku 2017

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 07.11.2016 08:56:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0953/13/11/Ln/2016 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Książa Wlkp. informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 04.05.2016 08:36:08
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0954/20/11/Ln/2016 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2015 rok

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2015 09:05:49
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0954/5/11/Ln/2015 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2014 rok
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała Nr SO-0953-4-11-Ln-14 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Książa Wlkp. informacji o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku." na "Uchwała Nr SO-0953/4/11/Ln/2014 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Książa Wlkp. informacji o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku."
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Uchwała Nr SO-0954-12-11-Ln-2014 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2013 rok" na "Uchwała Nr SO-0954/12/11/Ln/2014 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2013 rok"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 08.09.2014 09:35:51
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Uchwała Nr SO-0953-4-11-Ln-14 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Książa Wlkp. informacji o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku.

Informacja przed zmianami

Tytuł: Opinie RIO
Data i godzina modyfikacji: 29.05.2014 08:26:44
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.