Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Niedziela, 9 sierpnia 2020

USC

Rejestr zmian dla informacji: Wnioski

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2016 08:29:02
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Wniosek o zmianę imienia nazwiska
 • Usunięto załącznik: wniosek o zmianę imienia nazwiska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 27.07.2015 10:03:26
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: wniosek o uzysaknie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: wniosek o wpisanie do ksiąg krajowych aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 • Dodano załącznik: wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej
 • Dodano załącznik: wniosek o uzupełnienie treści aktu SC
 • Dodano załącznik: wniosek o sprostowanie aktu SC
 • Usunięto załącznik: Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • Usunięto załącznik: Wniosek o wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 • Usunięto załącznik: Wniosek o uzysaknie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Zmieniono nazwę załącznika z "Wniosek o zmianę imienia i_lub nazwiska" na "wniosek o zmianę imienia nazwiska"

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 27.05.2014 13:46:13
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Mirela Grześkowiak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Wnioski
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:20:14
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.