Link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim

Środa, 27 stycznia 2021

USC

Rejestr zmian dla informacji: Karty usług

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 20.10.2020 13:34:24
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zawarcie małżeństwa
 • Dodano załącznik: Karta usług - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zmiana imienia i lub nazwiska
 • Dodano załącznik: Karta usług - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego i lub zaświadczenia
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zgloszenie zgonu i sporządzenie aktu zgonu
 • Dodano załącznik: Karta usług - Formularze wielojęzyczne
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zgloszenie urodzenia i sporządzenie aktu urodzenia
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 • Dodano załącznik: Karta usług - Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządoznych za granicą
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uznanie ojcostwa
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia malzenstwa zagranicą
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zawarcie związku małżeńskiego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zmiana imienia i/lub nazwiska
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa zagranicą
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego i/lub zaświadczenia
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uznanie ojcostwa
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wpisanie do systemu rejestrów Państwowych
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zgłoszenie zgonu i sporządzenie aktu zgonu
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zgłoszenie urodzenia i sporządzenie aktu urodzenia
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 17.05.2017 10:06:50
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Zawarcie związku małżeńskiego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zmiana imienia i/lub nazwiska
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa zagranicą
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego i/lub zaświadczenia
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uznanie ojcostwa
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wpisanie do systemu rejestrów Państwowych
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zgłoszenie zgonu i sporządzenie aktu zgonu
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zgłoszenie urodzenia i sporządzenie aktu urodzenia
 • Dodano załącznik: Karta usług - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uznanie ojcostwa
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego i_lub zaświadczenia
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia malzenstwa zagranicą
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zgloszenie urodzenia i sporządzenie aktu urodzenia
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zgloszenie zgonu i sporządzenie aktu zgonu
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zawarcie związku małżeńskiego
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zmiana imienia i/lub nazwiska
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżenstwa
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Wpisanie do systemu rejestrów Państwowych

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 07.04.2016 08:28:22
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Zmiana imienia i/lub nazwiska
 • Usunięto załącznik: Karta usług - Zmiana imienia i/lub nazwiska

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 27.07.2015 10:02:30
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Dodano załącznik: Karta usług - Uznanie ojcostwa
 • Dodano załącznik: Karta usług - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego i_lub zaświadczenia
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia malzenstwa zagranicą
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zgloszenie urodzenia i sporządzenie aktu urodzenia
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zgloszenie zgonu i sporządzenie aktu zgonu
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zawarcie związku małżeńskiego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Zmiana imienia i/lub nazwiska
 • Dodano załącznik: Karta usług - Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 • Dodano załącznik: Karta usług - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżenstwa
 • Dodano załącznik: Karta usług - Wpisanie do systemu rejestrów Państwowych
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia malzenstwa zagranicą
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżenstwa
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zgloszenie urodzenia i sporządzenie aktu urodzenia
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zgloszenie zgonu i sporządzenie aktu zgonu
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego i_lub zaświadczenia
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Zawarcie związku małżeńskiego
 • Usunięto załącznik: KARTA USŁUG - Wpisanie do ksiąg krajowych aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 27.05.2014 13:46:15
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść informacji z Maria Ryszewska na Mirela Grześkowiak

Informacja przed zmianami

Tytuł: Karty usług
Data i godzina modyfikacji: 06.03.2014 23:19:48
Informacja zmodyfikowana przez użytkownika: Dawid Wawrzynowicz
Zakres modyfikacji:

 • Utworzono wiadomość.