Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w Gminie Książ Wlkp.W zakładce tej znajdą Państwo informacje o przeprowadzanych konsultacjach społecznych na terenie naszej Gminy.

Aktualnie przeprowadzane są konsultacje: