Budżet Obywatelski

Harmonogram konsultacji


 • Rozpoczęcie konsultacji, Kampania informacyjno - promocyjna
  od 1 czerwca 2016 r. przez cały okres trwania konsultacji z mieszkańcami dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok

 • Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
  od 1 lipca 2016 r. do 29 lipca 2016 r.

 • Weryfikacja formalna i merytoryczna zadań zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok
  od 1 sierpnia 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r.

 • Podanie do publicznej wiadomości listy zadań podlegających głosowaniu
  do 31 sierpnia 2016 r.

 • Głosowanie
  od 1 września 2016 r. do 30 września 2016 r.

 • Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania
  do 14 października 2016 r.

 • Zakończenie konsultacji
  14 października 2016 r.