Budżet Obywatelski

O budżecie obywatelskimCo to jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym to wydzielona część środków budżetu gminy, o których sposobie wydatkowania decydują bezpośrednio mieszkańcy. Czynią to, zgłaszając propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu, dyskutując nad nimi, a następnie głosując na wybrane przez siebie zadanie.

Dlaczego warto uczestniczyć w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego?
Budżet obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część gminnego budżetu. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów i inicjatyw, które przyczynią się do poprawy warunków i standardów życia mieszkańców. Co jednak istotne, to to, że muszą się one znaleźć w katalogu zadań własnych gminy oraz mieć możliwość realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

Przewidywana pula środków finansowych
Przewidywana pula środków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok, wynosi 100 000 zł.

Konsultacje/ Kampania informacyjno- promocyjna
Cały proces konstruowania budżetu obywatelskiego opiera się na prowadzonych z mieszkańcami konsultacjach. Rozpoczynają się z chwilą zainicjonowania kampanii informacyjno-promocyjnej, a kończą - w dniu podania do wiadomości publicznej wyników przeprowadzonego głosowania. W trakcie kampanii odbędą się m.in. 4 spotkania informacyjne z mieszkańcami, których szczegółowy harmonogram przedstawia się następująco:

 • Spotkanie z Radnymi i Sołtysami Gminy Książ Wlkp.
  Miejsce: Centrum Kultury Książ Wlkp., ul. Zakrzewska 15, 63-130 Książ Wlkp.
  Data: 13 czerwca 2016 r.
  Godz.: 10:00

 • Spotkanie z Mieszkańcami:
  Brzóstowni, Gogolewka, Gogolewa, Kiełczyna, Kiełczynka, Książ Wlkp., Radoszkowa, Radoszkowa Drugiego, Świączynka, Świączynia, Zakrzewic

  Miejsce: Centrum Kultury Książ Wlkp., ul. Zakrzewska 15, 63-130 Książ Wlkp.
  Data: 14 czerwca 2016 r.
  Godz.: 19:00

 • Spotkanie z Mieszkańcami:
  Chrząstowa, Feliksowa, Jarosławek, Konarskiego, Konarzyc, Łężku, Międzyborza, Obredy, Sroczewa, Włościejewek, Zaborowa, Zawór

  Miejsce: Świetlica wiejska w Konarzycach, Konarzyce, ul. Akacjowa 1, 63-130 Książ Wlkp.
  Data: 15 czerwca 2016 r.
  Godz.: 19:00

 • Spotkanie z Mieszkańcami:
  Charłubia, Chwałkowa Kościelnego, Kołacina, Ługów, Mchów, Sebastianowa, Włościejewic, Zabawy
  .
  Miejsce: Świetlica szkolna w Zespole Szkół w Mchach, Mchy 39, 63-130 Książ Wlkp.
  Data: 16 czerwca 2016 r.
  Godz.: 19:00

Podczas tych spotkań mieszkańcy będą mieli okazję dowiedzieć się m.in. o sytuacji finansowej gminy, o zasadach obowiązujących w ramach budżetu obywatelskiego, harmonogramie zaplanowanych działań w całym procesie jego konsultowania oraz puli środków przeznaczonych w danym roku na realizację budżetu partycypacyjnego. Omówienie z mieszkańcami wszystkich tych kwestii jest ważnym elementem dialogu, przejrzystości, rozliczności oraz współodpowiedzialności za gminę. Dzięki temu, że mieszkańcy mają możliwość wysłuchania informacji, zadawania pytań oraz wyrażania wątpliwości i uwag, uczestnicy spotkań nie tylko pogłębiają swoją wiedzę na temat budżetu i organizacji finansów gminnych, co przede wszystkim włączeni zostają w proces współdecydowania o ważnych sprawach dla gminy, w tym w proces planowania gminnego budżetu.

Zależy nam zatem bardzo na Państwa udziale w w/w spotkaniach, a co się z tym wiąże- na uczestnictwie w całym procesie konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok !!!