Książ Wlkp. w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK

Po kilku latach niełatwych starań udało się sfinalizować temat włączenia nieruchomości położonych na terenie Gminy Książ Wlkp. w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST- PARK. Przystąpienie do strefy stanowi ogromną szansę rozwoju gospodarczego gminy. Otwiera przed nią nowe możliwości związane między innymi z pozyskaniem inwestorów z zewnątrz, wykorzystaniem miejscowego potencjału ludzkiego oraz stworzeniem nowych miejsc pracy. Ta, jakże obiecująca perspektywa, bez wątpienia przełoży się również na zwiększenie aktywności, już istniejących, lokalnych przedsiębiorstw. Firmy inwestujące na terenie INVEST-PARKu mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu poniesionych kosztów inwestycyjnych lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy w postaci ulgi w podatku dochodowym.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje obecnie blisko 3000 ha terenów znajdujących się w 4 województwach południowo - zachodniej Polski (województwo dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie i lubuskie), w 48 miejscowościach, z czego wolnych pozostaje prawie 1300 ha. WSSE jest największą z 14 specjalnych stref ekonomicznych w Polsce.

Działania nad włączeniem niemalże 50 ha położonych na terenie Gminy Książ Wlkp. nieruchomości, przeznaczonych pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (14,7227 ha), jak i pod tereny obejmujące powierzchniową eksploatację surowców (33,5423 ha) w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK, rozpoczęto już na początku 2013 r.

Ostatecznie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 1235), została utworzona Podstrefa Książ Wlkp. Swoim zasięgiem obejmuje ona działki położone w Radoszkowie Drugim, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Brzóstowni.

Gmina posiada na powyższym terenie obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjęty uchwałą nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejścia drogowego miasta Książ Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej wraz z terenami przyległymi oraz terenu położonego we wsi Radoszkowo Drugie.

W celu dozbrojenia terenów inwestycyjnych w media w budżecie gminy na 2016 r. zostały ujęte zadania inwestycyjne związane miedzy innymi z rozbudową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. To kolejny krok, jaki samorząd zamierza uczynić, aby przyciągnąć do gminy potencjalnych inwestorów. Jednocześnie Burmistrz Książa Wlkp. już teraz zaprasza zainteresowane podmioty do odwiedzenia strony internetowej https://invest-park.com.pl/ lub bezpośredniego kontaktu.

Osoba do kontaktu:
Kierownik Referatu Gospodarczego
Grzegorz Rabczewski
tel. 61 2822001 wew.19 lub 61 2828527

Urząd Miejski w Książu Wlkp.
ul. Stacha Wichury 11 a
63-130 Książ Wlkp.
www.ksiaz-wlkp.pl
grzegorz.rabczewski@ksiaz-wlkp.pl

Lokalizacja Podstrefy Książ Wlkp.

Podstrefa Książ Wlkp. – informacje dotyczące nieruchomości

Odnośnik do zdjęcia w galerii INVEST PARK
Odnośnik do zdjęcia w galerii INVEST PARK
Odnośnik do zdjęcia w galerii INVEST PARK
Odnośnik do zdjęcia w galerii INVEST PARK