Aktualności

29.11.2019

O drogach i nie tylko, czyli wspólne posiedzenie Komisji Rady
z udziałem przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie

Zwołane w tym miesiącu na środę, 20 listopada wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. rozpoczęło się od spotkania Radnych i pracowników Urzędu z  przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg (PZD) w Śremie. Instytucję, która w naszym powiecie odpowiada za utrzymanie dróg powiatowych, reprezentowali dyrektor, w osobie Pana Dominika Różyckiego i kierownik - Pan Antoni Lebryk. 

Stan dróg i otaczającej je infrastruktury to ciągle numer jeden w rankingu najczęściej zgłaszanych przez Radnych i Sołtysów wniosków do Urzędu. I z całą pewnością nie dotyczy to tylko Gminy Książ Wlkp. Pomimo tego, że co roku z budżetów samorządów i budżetu państwa przeznacza się całkiem spore sumy na budowę i remonty dróg, to wydaje się, że jest to kropla w morzu komunikacyjnych potrzeb, a problem drogowy ma charakter ...ogólnopolski.

Przez obszar Gminy Książ Wlkp. przebiega 13-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej (nr 436), 184 km dróg, którymi zarządza tutejszy samorząd i ponad 70 km dróg należących do powiatu. I właśnie o tych ostatnich, w kontekście zarówno ich bieżącego utrzymania, jak i planów inwestycyjnych na przyszły rok, rozmawiali ksiąscy rajcy z przedstawicielami śremskiego PZD. Na spotkaniu poruszana była także kwestia bezpiecznego przejazdu aut i rowerów wzdłuż dróg, które porastają zarośla i krzaki. Obserwowany w ostatnim czasie ich nadmierny rozrost - zdaniem Radnych - nie tylko utrudnia swobodne przemieszczanie się pojazdów, ale także znacznie ogranicza widoczność. Na posiedzeniu podnoszono również temat podorywania ciągów komunikacyjnych, ustawiania różnego rodzaju znaków drogowych i ich niszczenia przez wandali, a także kwestię wrastających w drogi korzeni drzew, które „wybrzuszając” asfalt, stanowią zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg. Zaproszeni goście zadeklarowali, że pomimo ograniczonych środków finansowych, przyjrzą się zgłaszanym przez Radnych problemom i zastanowią się nad ich rozwiązywaniem.

Wszyscy uczestnicy środowego spotkania byli zgodni: wzrastająca lawinowo liczba aut, powstawanie nowych osiedli, a co za tym idzie oczekiwania mieszkańców w zakresie budowy dróg dojazdowych do nich, chodników i parkingów, przy konieczności permanentnej naprawy już istniejących ciągów komunikacyjnych, sprawiają, że zadanie pn. utrzymanie i finansowanie infrastruktury drogowej, nigdy nie straci na aktualności.