Aktualności

10.09.2019

Zakończono przebudowę drogi w Brzóstowni!

W piątek 30 sierpnia br. dokonano odbioru inwestycji polegającej na przebudowie drogi w Brzóstowni. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo – Transportowy Sławomir Begier z Nekli – wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Koszt wykonanych robót wyniósł 275 012,01 zł brutto. Na odcinku drogi o dł. 313,25 m wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 5 cm na podbudowie z gruzu betonowego żwirowego.

Droga w Brzóstowni to kolejny odcinek utwardzony przy wsparciu ze środków Województwa Wielkopolskiego.

Zrealizowano  ze środków Województwa Wielkopolskiego  w kwocie 69 750,00 zł, zgodnie z umową nr 141/2019 z 8 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Galeria