Aktualności

09.07.2019

Badania ankietowe prowadzone na terenie Gminy Książ Wlkp.

Badania ankietowe prowadzone na terenie Gminy Książ Wlkp.

Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie Gminy Książ Wlkp. ankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe:

  • czerwcowe badanie rolnicze,
  • badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
  • badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Dodatkowo Urząd Miejski w Książu Wlkp. informuje, iż w lipcu przeprowadzana będzie Ankieta koniunktury gospodarczej w gospodarstwie rolnym. Terminy i metody zbierania danych podano w informacji poniżej.