Aktualności

13.05.2019

Ksiąskie symbole heraldyczne w całej okazałości

Używany dotychczas wizerunek herbu Gminy Książ Wlkp., w znacznym stopniu odbiegał od najstarszego zachowanego wyobrażenia z XVII w. Z uwagi na to, że przez ten czas dość swobodnie zmieniano jego wygląd, kilka elementów nie miało historycznego powiązania z pierwowzorem emblematu oraz stanowiło duże jego uproszczenie. Dlatego ksiąski samorząd zlecił opracowanie ekspertyzy historyczno-heraldycznej, na podstawie której przygotowano nowe wizerunki symboli heraldycznych (herbu, flagi oraz pieczęci urzędowych), łączących w sobie zarówno staropolską tradycję jak i ponadczasową estetykę. Desygnaty przyjęte zostały Uchwałą Nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Herb Gminy Książ Wlkp. przedstawia ceglaną budowlę miejską  o dwóch wieżach srebrnych, w każdej furta i po dwa okna w pas, nakryte spiczastymi dachami czarnymi, zwieńczonymi kulami złotymi w polu czerwonym tarczy późnogotyckiej, zaokrąglonej od dołu o proporcjach wysokości do szerokości 7:6.

Flaga Gminy Książ Wlkp. stanowi poziomy płat materii barwy czerwonej o proporcji boków 5:8, umieszczony krótszym bokiem do drzewca, na środku którego usytuowane jest godło Gminy Książ Wlkp. Chorągiew skomponowana jest z barw, w których odpowiednikiem srebra jest biel, a złota - barwa żółta.

Poza wspomnianymi powyżej, symbolami samorządu terytorialnego są także pieczęcie. Ksiąski samorząd posiada trzy pieczęcie urzędowe, każda z godłem Gminy (z pominięciem w nim zaczernień w dachu i w otworach w murze) opatrzonym majuskułowym napisem otokowym: pierwsza z napisem: GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI, druga z napisem: BURMISTRZ KSIĄŻA WIELKOPOLSKIEGO, trzecia z napisem: RADA MIEJSKA W KSIĄŻU WIELKOPOLSKIM. Napisy rozpoczyna ażurowy krzyż kawalerski na tzw. „godz. 12.00. Otok zewnętrzny i wewnętrzny każdej z pieczęci jest pojedynczy, ciągły, a ich średnica wynosi 36 mm.

Współczesne gminne symbole, dzięki zachowanej ikonografii pochodzącej z XVII w., nie pozbyły się oryginalnego, historycznego wizerunku, a zyskały z kolei nowoczesność oraz większą czytelność. Mamy nadzieję, że eksponowanie emblematów przez władze i mieszkańców Gminy Książ Wlkp. będzie oznaką dumy i chęci identyfikowania się z nimi. Jednocześnie dla wszystkich, którzy nie mieli okazji zobaczyć desygnatów, zamieszczamy je w całej okazałości.