Aktualności

05.04.2019

Informacja dotycząca akcji protestacyjnej pracowników szkół podstawowych w dniu 8 kwietnia 2019 r.

Informujemy, iż od dnia 8 kwietnia br. planowana jest akcja protestacyjna pracowników szkół podstawowych w Książu Wlkp. i w Mchach. Pozostałe placówki tj. szkoły podstawowe w Konarzycach
i Chwałkowie Kościelnym oraz Przedszkole w Książu Wlkp. pracować będą zgodnie obowiązującym harmonogramem zajęć. Ponadto szkoły, w których planowana jest akcja protestacyjna, będą w tym dniu czynne, a Dyrekcja zapewni zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zainteresowanym uczniom.

Szczegółowe informacje, również kwestie związane z organizacją dowozów szkolnych w tym dniu, dostępne będą w sekretariatach i na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Dane kontaktowe do szkół: