Aktualności

09.01.2019

Rok 2018 w księgach ksiąskiego Urzędu Stanu Cywilnego
- mniej rozwodów, mniej zgonów, a więcej ślubów

W roku 2018 Urząd Stanu Cywilnego w Książu Wlkp. zarejestrował zdecydowanie więcej ślubów niż w roku poprzednim. Mniej natomiast (i bardzo dobrze) było sporządzonych zgonów i orzeczonych rozwodów. Jeśli z kolei chodzi o urodzenia to tych zarejestrowanych w księgach tut. USC, było 5.  Spośród tej liczby urodzeń, 1 akt dotyczył dziecka urodzonego na terenie Gminy Książ Wlkp., a 4 to transkrypcje aktów urodzeń dzieci sporządzonych za granicą. Jeśli chodzi o zgony, to ogółem zarejestrowano ich 33, przy czym 32 to zgony, które miały miejsce na terenie naszej Gminy, a 1 zgon to transkrypcja aktu sporządzonego za granicą. W porównaniu do roku 2017, w omawianym 2018 roku,  zgonów było o 4 mniej.

Tymczasem o prawie 50%, porównując do roku poprzedniego, zwiększyła się liczba zawartych związków małżeńskich. W 2017 roku małżeństwo zawarły 52 pary, podczas gdy w ostatnim roku - aż 74! Co istotne to to, że w tej liczbie 48 par zawarło ślub konkordatowy (65 %), a 26 par - tzw. ślub cywilny (35 %). Spośród tych ostatnich, aż 16 ślubów obyło się poza lokalem tutejszego USC! Doprecyzowując cywilne statystyki, warto jeszcze zaznaczyć, iż w roku 2018 było mniej rozwodów (15), niż rok wcześniej (17).

Podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż powyższe dane dotyczą wyłącznie aktów (urodzeń, małżeństw i zgonów) zarejestrowanych w ksiąskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Ogólna liczba ubiegłorocznych zdarzeń w skali całej Gminy Książ Wlkp. jest nieco inna, gdyż znaczna liczba urodzeń i zgonów zarejestrowana została w sąsiednich urzędach stanu cywilnego, ze względu na tamtejsze miejsca zdarzenia, jakimi są zwykle szpitale.

W kolejnej wiadomości przedstawimy Państwu dane, jakie z zakresu zdarzeń cywilnych odnotowane zostały przez ksiąską Ewidencję Ludności. Dopiero łączne te informacje pokażą rzeczywistą statystykę urodzeń, małżeństw i zgonów mieszkańców naszej Gminy.