Aktualności

07.01.2019

Otwarty konkurs ofert 2019

Burmistrz Książa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do składania ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. Biorąc pod uwagę, ważną z punktu widzenia społeczności lokalnej, przypadająca w tym roku 80. rocznicę Rozstrzelania Obywateli Ziemi Ksiąskiej i Dolskiej, zachęcamy Państwa do realizacji zadań związanych właśnie z tą rocznicą. Oferty należy składać w terminie do 29 stycznia br. w tut. Urzędzie na formularzu, który znajduje się poniżej.