Aktualności

05.12.2018

Śpiewem uczcili niepodległość
Chóry z Wielkopolski na pierwszym ksiąskim przeglądzie chóralnym

Jednym z dofinasowanych w tym roku przez ksiąski samorząd zadań, realizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, był zorganizowany w ostatnią niedzielę listopada, Przegląd chórów „Z pieśnią patriotyczną”. Pomysł jego przygotowania należał do działającego przy Centrum Kultury, Chóru Consensus, natomiast organizacją zadania, zajęła się ksiąska instytucja kultury wspólnie z wnioskodawcą - Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej Włościejewice- Ługi.

To listopadowe, chóralne spotkanie, które w naszej Gminie odbyło się po raz pierwszy, z racji przypadających w tym roku ważnych rocznic, stanowiło nie tylko ciekawą formę prezentacji walorów wokalnych chórzystów, ale także okazję do wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń oraz - co równie ważne -  było sposobem na to, by wspólnym śpiewem, uczcić tegoroczne jubileusze. Dlatego dobór repertuaru przez chóry, nie był przypadkowy, a wręcz przeciwnie - sprowadzał się do utworów i pieśni patriotycznych. Wśród zaprezentowanych przez ponad 150 śpiewaków (!) z 7 uczestniczących w przeglądzie chórów (z Borku Wlkp., Czerwonaka, Książa Wlkp., Kostrzynia, Śremu, Tarnowa Podgórnego i Włoszakowic), znalazły się zarówno dobrze wszystkim znane i śpiewane piosenki powstańcze, jak i mniej popularne, mające nierzadko „lokalne” pochodzenie, kompozycje. Do tych ostatnich z pewnością należały wykonane przez Chór Consensus, utwory: „Na Waszym grobie”, czy „Moja Ojczyzna Książ”. Pierwszy z nich, autorstwa Władysława Syrokomli i kompozycji Anity Szymanowskiej (na co dzień dyrygentki ksiąskiego chóru), poświęcony był pamięci poległych w czasie bitwy o Książ w 1848 r., Kosynierów. Drugi z kolei, skomponowany również przez Panią dyrygent, a napisany przez Jej Dziadka, Pana Bolesława Andrysiaka, stanowi pochwałę ksiąskiej ziemi i umiłowanie naszej Małej Ojczyzny. Oba wykonania zostały bardzo ciepło przyjęte przez pozostałe, uczestniczące w przeglądzie chóralne zespoły.

Na koniec spotkania, Burmistrz Książa Wlkp., Pan Teofil Marciniak wręczył przedstawicielom poszczególnych chórów, pamiątkowe statuetki oraz dyplomy uczestnictwa. Z pewnością pierwszy ksiąski przegląd chórów, który przez biorących w nich udział chórzystów, został bardzo pozytywnie oceniony, będzie miał swoje kolejne odsłony.  

Galeria