Aktualności

04.12.2018

Uzupełniające wybory do Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w okręgu nr 2
w niedzielę, 3 lutego 2019 r.

W związku z zrzeczeniem się mandatu radnego Bohdana Józefa Kaczmarka, wybranego do Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października br., Komisarz Wyborczy w Koninie II Postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r., stwierdził wygaśniecie mandatu radnego.

W następstwie wydanego Postanowienia, Wojewoda Wielkopolski zarządzeniem nr 523/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. zarządził wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w okręgu nr 2, wyznaczając jednocześnie datę wyborów - na niedzielę, 3 lutego 2019 r.

Oznacza to, że mieszkańcy Książa Wlkp., okręgu nr 2, obejmującego ulice: Zaciszna, Jana Pawła II, J. Kilińskiego, Łąkowa, 1 Maja, Plac Kosynierów, Powstańców, Stacha Wichury, Wolności, będą w pierwszą niedzielę lutego 2019 r., wybierać swojego (jednego) radnego.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji czynności wynikających z Kalendarza wyborczego do wyborów uzupełniających, dostępne będą na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. oraz na stronie internetowej Gminy Książ Wlkp., w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu, w zakładce WYBORY/ REFERENDUM → Wybory uzupełniające do RM 2019.