Aktualności

08.11.2018

PRACE GEOFIZYCZNE

Uprzejmie informujemy, iż na terenie gminy Książ Wlkp. od stycznia 2019 r. będą prowadzone prace geofizyczne (prace sejsmiczne), które potrwają do maja 2019 r. Prace wykona Geofizyka Toruń S.A. na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Celem prac jest poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Badania geofizyczne zaprojektowane zostały na podstawie koncesji poszukiwawczej Śrem-Jarocin 29/2001/Ł wydanej przez Ministra Środowiska i wykonywane będą zgodnie z warunkami w niej określonymi. Badania geofizyczne będą polegać na rejestrowaniu mikrodrgań sejsmicznych, które generowane są mechanicznie przez zestaw pojazdów wibrosejsmicznych oraz częściowo w miejscach, w których użycie pojazdów wibrosejsmicznych będzie niemożliwe przy użyciu materiałów wybuchowych (do 5%). W ramach uzgodnień warunków wstępu na poszczególne nieruchomości, przedstawiciel Grupy Sejsmicznej ustali z właścicielami terminy wejścia z pracami na poszczególne działki/gospodarstwa. Za ewentualne szkody wyrządzone w toku badań sejsmicznych przysługuje odszkodowanie zgodnie z postanowieniami art. 144 – 152 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.).

Pracami Grupy Sejsmicznej będą kierowali:

  1. Jerzy Spica tel. 697 914 526
  2. Piotr Matuszczak tel. 723 130 053

Telefon do biura: 665 992 163