Aktualności

07.11.2018

Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp.

123 m - taką długość liczy przebudowany w tym roku odcinek ul. Półwiejskiej w Książu Wlkp. I dodać należy, że jest to pierwszy etap realizacji inwestycji drogowej na tej właśnie ulicy.

W ramach tegorocznego zadania wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni na podbudowie z kruszywa kamiennego, zjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej, a także odwodnienie ulicy. Koniecznym było także usunięcie kolizji infrastruktury energetycznej z trasą realizowanej inwestycji drogowej.

Wartość zadania wyniosła 427 191,79 zł brutto, a jego wykonawcą była Firma Roboty Drogowe Jacek Szymanowski z Książa Wlkp.

W planach tut. samorządu jest kontynuacja przebudowy ulicy (realizacja II etapu), a procedury to umożliwiające rozpoczęto już w bieżącym roku.

Galeria