Aktualności

09.07.2018

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą

Burmistrz Książa Wlkp. informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie zakresu wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą. 

Formularz wniosku do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Poradnik Klienta – Gospodarka gruntami – link http://www.ksiaz-wlkp.pl/bip/?pid=64