Aktualności

02.07.2018

Ruszył nabór zadań do III edycji ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Począwszy od 2 lipca, aż do ostatniego dnia tego miesiąca, pełnoletni mieszkańcy naszej Gminy mogą zgłaszać zadania do realizacji w ramach ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Wypełniony Formularz zgłoszenia zadania wraz z Listą Mieszkańców, którzy popierają zadanie, należy złożyć w tut. Urzędzie, wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp. z dopiskiem Budżet Obywatelski Gminy Książ Wlkp. na rok 2019 lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy Urzędu, do Sekretariatu (pokój nr 1), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

Wszystkie niezbędne informacje, w tym zasady zgłaszania zadań, warunki, jakie winien spełnić wnioskodawca oraz zgłoszone zadanie, a także wymagane formularze i druki znajdziecie Państwo na stronie internetowej Gminy pod adresem http://www.ksiaz-wlkp.pl/?spage=48&boed=3&boid=0