Aktualności

14.05.2018

Stypendia Pomostowe

Informujemy, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w porozumieniu z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości realizują XVII edycję „Programu Stypendiów Pomostowych 2018/2019”.

Program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i spełniają łącznie wymagane kryteria:

  1. zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia  lub jednolitych studiów magisterskich, które realizowane będą na polskich publicznych uczelniach akademickich,
  2. posiadają obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka,
  3. mieszkają  na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców,
  4. są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,
  5. spełniają wymagania  kryteria  dochodowe,
  6. osiągnęli na egzaminie maturalnym  co najmniej 90 punktów (w przeliczeniu zgodnie
    z załączonym do Regulaminu algorytmem).

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.