Aktualności

30.10.2017

Forum organizacji pozarządowych połączone z konsultacjami

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Książ Wlkp. na Forum organizacji pozarządowych połączone z konsultacjami projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018. 

Szczegóły znajdą Państwo poniżej: