Aktualności

04.10.2017

KONCEPCJA BUDOWY HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ W KSIĄŻU WLKP.
Konsultacje dotyczące propozycji lokalizacji hali

Szanowani Mieszkańcy,
W związku z podjęciem kroków zmierzających do wybudowania w Książu Wielkopolskim hali widowiskowo – sportowej, Burmistrz Książa Wlkp. zwraca się do Mieszkańców naszej Gminy z prośbą o wyrażenie swojej opinii dotyczącej propozycji lokalizacji budowy obiektu.

W sierpniu br. podpisano umowę z firmą PL Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej budowy hali widowiskowo – sportowej w Książu Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach umowy zostały opracowane koncepcje dla dwóch lokalizacji.

Pierwsza lokalizacja znajduje się w sąsiedztwie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., Biblioteki Publicznej i Izby Regionalnej Gminy Książ Wlkp., w centrum miasta. Na terenie znajduje się przedszkole oraz parking.

Druga lokalizacja dotyczy terenu położonego w odległości ok. 500 m od centrum miasta, w pobliżu cmentarza. Na terenie znajduje się budynek remizy strażackiej, w którym swoją siedzibę ma również  ksiąskie Centrum Kultury.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z koncepcją przedstawioną w dwóch lokalizacjach oraz wyrażenia swojej opinii za pomocą ankiety konsultacyjnej.

Termin konsultacji
Konsultacje odbywać się będą od dnia 4 października do dnia 13 października br.

Forma i sposób wyrażenia opinii
Ankiety konsultacyjne należy pobrać i złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a (pokój nr 1), przesłać pocztą tradycyjną na ww. adres, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@ksiaz-wlkp.pl.

 

Opiniować można tylko jedną propozycję lokalizacji, poprzez postawienie znaku „X” przy wybranej propozycji lokalizacji.

Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce, powoduje nieważność głosu.

 

Opinia jest nieważna również w przypadku, gdy:

  1. ankieta konsultacyjna będzie wypełniona nieczytelnie lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych danych,
  2. zostanie stwierdzone, że podane w ankiecie dane osoby opiniującej są błędne,
  3. ankieta będzie wypełniona przez osobę niebędąca mieszkańcem lub przez osobę, która w dacie rozpoczęcia konsultacji, nie ma ukończonych 18 lat.