Aktualności

02.05.2017

Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 2 do 30 maja br., przeprowadzane będzie badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Ma ono na celu poznanie Państwa opinii na temat stopnia spełnienia oczekiwań klientów w zakresie jakości usług świadczonych przez tutejszy Urząd. Realizując misję Urzędu, którą jest zapewnienie profesjonalnego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań publicznych, samorząd nasz czyni permanentne starania, aby poziom świadczonych usług, był jak najwyższy i w jak największym stopniu, spełniał oczekiwania klientów. Dlatego też, chcielibyśmy jak- co roku- poznać opinie na ten temat. Zachęcamy zatem do wypełnienia anonimowej ankiety, dostępnej w wersji papierowej - w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., pokój nr 1- lub elektronicznej, za pomocą strony internetowej: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVR2bunS8TpQQaWTHxh2moyJHCGxlia1VCjtfC6fZPt-SBLA/viewform