Jak zmienia się gmina Książ Wlkp.
(od roku 2008 do 2014)

W ostatnich latach w ramach środków własnych i pozyskanych, w tym środków z Unii Europejskiej zrealizowano szereg zadań inwestycyjnych i remontowych m. in.:


INFRASTRUKTURA DROGOWA
ogólny koszt 8 816 286,75 zł

DROGI – 7 946 844,27 zł

CHODNIKI – 288 517,49 zł

KOMUNIKACJA – 580 924,99 złOŚWIETLENIE
ogólny koszt 2 604 585,74 zł

  • Dołożenie nowych punktów świetlnych – 578.782,74 zł
  • Modernizacja istniejącego oświetlenia – 2.025.803,00 złOŚWIATA
ogólny koszt 2 448 737,59 zł

SZKOŁY – ogólny koszt 1 994 773,10 zł

PRZEDSZKOLA – ogólny koszt 453 964,49 złBUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
ogólny koszt 633 815,42 złSPORT
ogólny koszt 2 089 695,87 złINFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA
ogólny koszt 637 459,48 zł

  • Stacja uzdatniania wody w Książu Wlkp. – zbiorniki retencyjne
  • Chrząstowo – 2 odcinki
  • ul. Gogolewska
  • Zakrzewice – I etapKANALIZACJA DESZCZOWA
ogólny koszt 2 228 926,35 zł

  • Książ Wlkp.GOSPODARKA WODNA
ogólny koszt 252 000,00 złKANALIZACJA SANITARNA
ogólny koszt 2 913 223,80 zł

  • Stacja oczyszczania ścieków
  • Książ Wlkp.
  • Radoszkowo DrugieGOSPODARKA ODPADAMI
ogólny koszt 515 253,45 złWYPOCZYNEK I REKREACJA
ogólny koszt 3 630 995,90 złPLACE ZABAW
ogólny koszt 371 028, 42 złŚWIETLICE (modernizacja i remonty)
ogólny koszt 1 325 882,35 zł

WIEJSKIE:

WIEJSKO – ŚRODOWISKOWE:

ŚRODOWISKOWE:OSP (inwestycje, remonty)
ogólny koszt 519 212,42 złOCHRONA MIEJSC PAMIĘCI WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH
ogólny koszt 37 194,00 złRAZEM: 29 024 297,54 zł

Załącznik nr 1.Pozyskane bezzwrotnie środki zewnętrzne przez Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Załącznik nr 2.Pozyskane bezzwrotnie środki zewnętrzne przez OPS w Książu Wlkp.

Załącznik nr 3.Pozyskane bezzwrotnie środki zewnętrzne przez Centrum Kultury Książ Wlkp.