Ciekawe miejsca

Książ Wielkopolski

Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej i Świętego Mikołaja z 1755r., powiększony w latach 1948-49, z wieżą, barokowy z nowszym wyposażeniem, obok na kolumnie kamienna figura św. Wawrzyńca z końca XIX w.

Kościół św. Antoniego Padewskiego z końca XVIII w. przekształcony w 1914 r., neobarokową wieżą z zegarem. W przeszłości był zborem ewangelickim.

Rynek (Pl. Kosynierów) z zabudową z przełomu XIX i XX w., w centralnej części pomnik (1948r.) pomordowanych w 1939 r., na jednym z budynków tablica pamiątkowa poświecona mjr. Florianowi Dąbrowskiemu (1935r.), dowódcy obozu powstańczego w Książu w 1848r.

Mogiły powstańców poległych w bitwie o Książ w 1848r. w formie 2 kopców z krzyżami, porośnięte sosnami, między nimi pomnik kosynierów (z 1948r.) wg. projektu K. Bieńkowskiego oraz tablica upamiętniająca 150 rocznicę bitwy.

Cmentarz z pomnikami nagrobnymi: poległych w 1848 r., powstańców wielkopolskich (z 1929 r.) oraz ofiar egzekucji na rynku w Książu w 1939 r.(z 1988r.).

Chwałkowo Kościelne

Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1819r. na miejscu wcześniejszego, drewnianego z neogotyckim prezbiterium (1891 r.) i wieżą (1904 r.). w wyposażeniu m.in.: fragmenty późnogotyckiej płaskorzeźby z Pokłonem Trzech Króli oraz predella za sceną Złożenia do Grobu z ok.1500r.
Dwór z 1 poł. XIX w. z piętrową przybudówką z pocz. XX w..
Pomnik powstańców wielkopolskich z figurą Serca Jezusowego na cmentarzu.
Spichlerz murowany z I poł. XIX w.
Zabytkowe rozplanowanie wsi nowożytnej z XIX w.

Chrząstowo

Dwór z ok. 1850r. przebudowany (1954r.) na szkołę, wokół cześciowo zachowany park krajobrazowy ze starym drzewostanem. W pobliżu zabudowań folwarcznych 3 okazałe dęby szypułkowe o obwodzie 450-610 cm.

Gogolewo

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego - pierwsza wzmianka o założeniu kościoła przez jednego z członków rodziny Rozrażewskich w Gogolewie pochodzi z 1390 r. Świątynia ta, spłonęła jednak w 1777 r., wskutek uderzenia piorunem. Dwa lata później zbudowany został obecny, drewniany modrzewiowy kościół o cechach barokowych. Usytuowany na niewielkim wzniesieniu przy zakolu rzeki Warty, zabytek znajduje się w miejscu, w którym jak głosi legenda dwukrotnie zatrzymywał się krzyż płynący pod prąd nurtu rzeki. Zdarzenie to zostało odebrane jako znak od Boga i zmobilizowało miejscową ludność do zbudowania świątyni. Na pamiątkę tego wydarzenia kościół otrzymał wezwanie Podwyższenia Krzyża Świętego. Na zewnątrz znajduje się pochodząca z końca XVIII w. drewniana dzwonnica, wraz z dzwonem z XVI w. oraz cmentarz z nagrobkami z XIX w. Do 2 maja 1881 r. obok obecnego kościoła znajdowała się jeszcze drewniana plebania i zabudowania gospodarcze, które w skutek pożaru uległy całkowitemu zniszczeniu.

Dwór z końca XVIII w., z XIX-wiecznym gankiem, stanowiący przykład polskiej architektury klasycystycznej. Usytuowany na planie czworokąta, parterowy budynek usadowiony jest na pięknych kolebkowo sklepionych piwnicach. Budynek został przykryty wysokim naczółkowym dachem z użytkową częścią poddasza oraz czterokolumnowym portykiem, zwieńczonym trójkątnym tympanonem. Pierwotnie podjazd i wejście do dworu znajdowało się od południa i prowadziło przez dziedziniec folwarku. Dwór został przebudowany w połowie XIX w., by zgodnie z ówczesną polską tradycją, rozdzielić zabudowania folwarczne od siedziby ziemiańskiej. Zespół rezydencjonalny obejmuje niewielki wiejski park, z kilkoma kilkusetletnimi drzewami (jesionem wyniosłym, dębem czerwonym i szypułkowym oraz jesionami wyniosłymi) oraz rosnącą w bezpośrednim sąsiedztwie dworu, piękną rozłożystą lipą drobnolistną.

Jarosławki

Zespół dworski z 4 ćw. XIX w., przebudowany na początku XX w., wokół niewielki park krajobrazowy.

Kołacin

Dwór z 1912r., później przebudowany na dom mieszkalny. Wiatrak - koźlak z końca XVIII w. (1770r., drewniany).

Mchy

Kościół św. Marcina z lat 1575-1616, późnorenesansowy z wysoką barokową wieżą z zegarem. Wewnątrz późnorenesansowy nagrobek przyścienny, piętrowy, Stanisława i Katarzyny Sapińskich (po 1588r.) oraz tablica poświęcona abp. Antoniemu Baraniakowi (1977r.).

Pałac z końca XVIII w. klasyczny z kolumnowym portykiem od frontu oraz bogatą dekoracją stiukową wnętrz. Wokół park krajobrazowy z pocz. XIX w. Z pomnikowym drzewostanem m.in. buk czerwony o obwodzie 310 cm, platan klon. - 320 cm i jesion wyn. -307 cm.

Kapliczka z barokową figurą św. Wawrzyńca i płaskorzeźbą św. Jana Nepomucena.

Włościejewki

Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii z pocz. XVI w., późnogotycki ze szczytem schodowym od frontu. W neogotyckim ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1 poł. XVIII w., uchodzący za cudowny. W kaplicy eklektycznej tablica (z 1883r.) 200-lecia bitwy pod Wiedniem. Na zewnątrz wmurowany głaz ze śladami stóp, związany z licznymi legendami.

Dwór Niegolewskich z 1 ćw. XIX w., rozbudowany o piętrowe skrzydło w końcu XIX w. Wokół park krajobrazowy z końca XVI - XVII w. z pomnikowymi drzewami m.in.: 2 platany o obwodzie 490 i 320 cm, 8 dębów szyp. O obwodzie 320 - 590 cm, 4 lipy drobno. o obwodzie 340 - 480 cm i wiele innych.

Grodzisko stożkowe, późnośredniowieczne ze śladami murów po dworze Pasikoniów - Włościejewskich, na nim brzoza biała o obwodzie 480 cm i wierzba o obwodzie 440 cm.

Zaborowo

Dwór z końca XIX w. wokół park krajobrazowy.