Położenie geograficzne

Książ Wielkopolski - miasto w województwie wielkopolskim, położone w środkowej części województwa, 60 km od Poznania, 14 km na wschód od miasta Śrem, przy drodze wojewódzkiej nr 436 łączącej Śrem i Nowe Miasto. Północną granicę gminy stanowi rzeka Warta, południową kanał Obra. Charakteryzuje się dużą zmiennością krajobrazu. Położona jest na obszarze Pradoliny Warty oraz Pojezierza Krzywińskiego. Obszar gminy charakteryzuje się wysoką lesistością 23% powierzchni gminy i niską jeziornością.