Rada Miejska

Siedziba Rady

Rada Miejska w Książu Wlkp.
ul. Stacha Wichury 11a
63-130 Książ Wlkp.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Przybylski
dyżury w poniedziałki od 12:00 do 14:00
w budynku Urzędu, pokój nr 4
tel. (061) 2822001 w. 21

Skład Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w kadencji 2018-2023

 1. Przybylski Sławomir Paweł - Przewodniczący Rady
 2. Sójka Krzysztof Stanisław- Z-ca Przewodniczącego Rady
 3. Szymanowska Anna Maria- Z-ca Przewodniczącego Rady
 4. Andrzejczak Bogumiła Maria – Radna
 5. Jankowiak Antonina- Radna
 6. Jankowski Marek – Radny
 7. Jędrzejczak Błażej- Radny
 8. Kuderczak Zenon- Radny
 9. Stępa Elżbieta- Radna
 10. Suchecki Marian- Radny
 11. Walkowiak Paweł- Radny
 12. Weber- Hałaburda Agnieszka - Radna
 13. Weiss Marcin- Radny
 14. Zegar Kazimierz Czesław- Radny
 15. Bartkowiak Tomasz - Radny

Wykaz członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
kadencja 2018-2023

Komisja Rewizyjna
Weber-Hałaburda AgnieszkaRadna - Przewodniczący Komisji
Stępa ElżbietaRadna - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Jankowiak AntoninaRadna
Jankowski MarekRadny
Suchecki MarianRadny
Walkowiak PawełRadny
Weiss MarcinRadny
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Walkowiak PawełRadny - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Weiss MarcinRadny - Przewodniczący Komisji
Jankowiak AntoninaRadna
Jankowski MarekRadny
Jędrzejczak BłażejRadny
Kuderczak ZenonRadny
Stępa ElżbietaRadna
Suchecki MarianRadny
Weber-Hałaburda AgnieszkaRadna
Zegar KazimierzRadny
Bartkowiak TomaszRadny
Andrzejczak BogumiłaRadna
Komisja Budżetu, Prawa i Samorządu
Suchecki MarianRadny - Przewodniczący Komisji
Jankowski MarekRadny - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Jędrzejczak BłażejRadny
Kuderczak ZenonRadny
Szymanowska AnnaRadna
Walkowiak PawełRadny
Weiss MarcinRadny
Zegar KazimierzRadny
Andrzejczak BogumiłaRadna
Komisja Społeczno - Gospodarcza
Kuderczak ZenonRadny - Przewodniczący Komisji
Andrzejczak BogumiłaRadna - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Szymanowska AnnaRadna
Jankowiak AntoninaRadna
Sójka KrzysztofRadny
Bartkowiak TomaszRadny
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Zegar KazimierzRadny - Przewodniczący Komisji
Stępa ElżbietaRadna - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Jędrzejczak BłażejRadny
Sójka KrzysztofRadny
Weber-Hałaburda AgnieszkaRadna
Bartkowiak TomaszRadny