Rada Miejska

Siedziba Rady

Rada Miejska w Książu Wlkp.
ul. Stacha Wichury 11a
63-130 Książ Wlkp.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Przybylski
dyżury w poniedziałki od 12:00 do 14:00
w budynku Urzędu, pokój nr 4
tel. (061) 2822001 w. 21

Skład Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w kadencji 2014-2018

 1. Przybylski Sławomir Paweł - Przewodniczący Rady
 2. Sójka Krzysztof Stanisław- Z-ca Przewodniczącego Rady
 3. Szymanowska Anna Maria- Z-ca Przewodniczącego Rady
 4. Celka Marek Franciszek- Radny
 5. Hypki Krzysztof Piotr- Radny
 6. Jankowiak Antonina- Radna
 7. Jędrzejczak Błażej- Radny
 8. Kaczmarek Bohdan Józef- Radny
 9. Skiera Bogumiła- Radna
 10. Stępa Elżbieta- Radna
 11. Suchecki Marian- Radny
 12. Walkowiak Paweł- Radny
 13. Weiss Marcin- Radny
 14. Zegar Kazimierz Czesław- Radny

Wykaz członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
kadencja 2014-2018

Komisja Rewizyjna
Hypki KrzysztofRadny - Przewodniczący Komisji
Jankowiak AntoninaRadna - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Kaczmarek BohdanRadny
Skiera BogumiłaRadna
Stępa ElżbietaRadna
Walkowiak PawełRadny
Weiss MarcinRadny
Komisja Budżetu, Prawa i Samorządu
Jędrzejczak BłażejRadny - Przewodniczący Komisji
Zegar KazimierzRadny - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Hypki KrzysztofRadny
Skiera BogumiłaRadna
Suchecki MarianRadny
Szymanowska AnnaRadna
Walkowiak PawełRadny
Komisja Społeczno - Gospodarcza
Celka MarekRadny - Przewodniczący Komisji
Jankowiak AntoninaRadna - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Kaczmarek BohdanRadny
Suchecki MarianRadny
Sójka KrzysztofRadny
Szymanowska AnnaRadna
Weiss MarcinRadny
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Zegar KazimierzRadny - Przewodniczący Komisji
Celka MarekRadny - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Jędrzejczak BłażejRadny
Stępa ElżbietaRadna
Sójka KrzysztofRadny