Kierownictwo Urzędu

Burmistrz

Teofil Marciniak

Burmistrz przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 10:00 - 14:00 oraz gdy jest obecny, w każdym dniu w godzinach pracy Urzędu.

Z-ca Burmistrza

Mirela Grześkowiak

Sekretarz

Mirela Grześkowiak

Skarbnik Gminy

Barbara Matuszczak