Aktualności

01.12.2017

Wieczór poezji w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.

Czwartkowy wieczór, 23 listopada br. należał z pewnością do wyjątkowych chwil w Szkole Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. Bowiem 48 uczniów ksiąskiej szkoły przygotowało prawdziwą gratkę dla ducha, czyli kolejną, już IX edycję Wieczoru Poezji. Refleksyjne utwory poetyckie i piosenki były utrzymane w jednym klimacie - zadumy nad przemijaniem, ulotnością, poszukiwaniem sensu życia, pokonywaniem własnych słabości, miłością do bliźniego. Scenografia potęgowała nastrój i wyjątkowy klimat udzielający się wszystkim obecnym. Po spektaklu głos zabrała Dyrektor Szkoły – Pani Małgorzata Stefaniak, która wyraziła głęboki podziw dla uczniów żywo zainteresowanych poezją oraz pochwaliła poziom ich recytacji i wykonania utworów muzycznych. Podziękowała również nauczycielom - Pani Teresie Janasik, która zorganizowała ów Wieczór poezji i przygotowała uczniów, Pani Małgorzacie Jankowskiej i Pani Bernadecie Garbarczyk –  za przygotowanie scenografii oraz Panu Romanowi Mulkowskiemu - za oprawę muzyczną. Następnie słowo do młodych wykonawców skierował Burmistrz Książa Wlkp. - Pan Teofil Marciniak. Wyrażając wdzięczność za zaproszenie, podkreślił swój zachwyt nad umiejętnościami uczniów.
Po spektaklu Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Anna Krępulec i Zastępca Przewodniczącej - Pani Katarzyna Nowak obdarowały młodych wykonawców koszem cukierków. Goście i gospodarze natomiast, kontynuując swoje refleksje, dzielili się wrażeniami.

Galeria