Aktualności

29.11.2017

Komunikat dotyczący uprawnień działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych

Na prośbę Wojewody Wielkopolskiego, przekazujemy komunikat dotyczący działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych, w zakresie uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych.