Aktualności

25.01.2017

Informacja

W związku z pismem Nadleśniczego Nadleśnictwa Jarocin informujemy, że z uwagi na planowane w latach 2017 – 2018 użycie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu środka ochrony roślin Dimilin 480 SC rozpoczęły się konsultacje społeczne.

20.01.2017

Informacja dotycząca możliwości wystąpienia ptasiej grypy

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091), Burmistrz Książa Wlkp. przypomina, iż na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 w/w rozporządzenia istnieje obowiązek, aby osoby utrzymujące drób lub inne ptaki w gospodarstwach, zgłaszały powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsca, ich utrzymywania, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

18.01.2017

WOŚP zagrała po raz 25…

W minioną niedzielę, 15 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 25. W jubileuszowe, „wielkie granie” włączył się także ksiąski sztab. Nad przygotowaniem tegorocznego finału pracowali – pod czujnym okiem koordynatora, Pani Doroty Jańczak -wolontariusze, pracownicy Centrum Kultury, strażacy OSP oraz wiele innych osób. Dzięki hojności sponsorów, mieszkańców i przybyłych gości, w Książu Wlkp. zebrano rekordową kwotę 17 486,79 zł. Za zaangażowanie w akcję oraz ofiarne serca, składamy wszystkim serdeczne podziękowania!

18.01.2017

„Urząd (ksiąski) od podszewki”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie ksiąskiego Gimnazjum realizują - przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej - ogólnopolski program Młody Obywatel. Jego celem jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym młodzi ludzie mogą aktywnie działać w najbliższym otoczeniu. Opiekę nad projektem, sprawują dwie Panie nauczycielki: Anna Tomczak i Teresa Janasik.

18.01.2017

Pierwsze w tym roku spotkanie Burmistrza z sołtysami

We wtorkowe popołudnie, 17 stycznia Burmistrz Książa Wlkp., Pan Teofil Marciniak spotkał się w tut. Urzędzie z sołtysami Gminy Książ Wlkp. Podczas zebrania, w którym udział wzięło większość przewodniczących jednostek pomocniczych, zostały poruszone różnego rodzaju kwestie dotyczące funkcjonowania sołectw i całej gminy.

13.01.2017

Koncert Noworoczny 2017

5 stycznia br. z inicjatywy Dyrektora szkoły, Pani Małgorzaty Stefaniak w Szkole Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. - już po raz drugi - odbył się Koncert Noworoczny