Aktualności

08.01.2018

Przedszkolny koncert kolęd i pastorałek
Późnym czwartkowym popołudniem, 4 stycznia w ksiąskim Przedszkolu odbył się koncert kolęd i pastorałek pt. „Nie płacz Jezu”.  Pełni obaw o stan pogody lecz z wiarą, że wszystko się uda, tuż po zapadnięciu zmierzchu, około godz.1630, przedszkolaki rozpoczęły swoje kolędowanie.
 

08.01.2018

DOFINANSOWANIE DO NAPRAWY POJAZDU SD 30 JEDNOSTKI OSP W KSIĄŻU WLKP.

W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Śremie w kwocie 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) został wykonany remont pojazdu SD 30 na podwoziu Jelcza jednostki OSP Książ Wlkp. Wartość całej naprawy opiewała na kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), pozostała kwota naprawy w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) została sfinansowana z budżetu gminy Książ Wlkp., w postaci dotacji celowej.

08.01.2018

Komunikat o sytuacji hydrologicznej na terenie Gminy Książ Wlkp. (stan na dzień 08.01.2018 r.)

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Książu Wlkp. informuje, że wysokość lustra wody rzeki Warty przepływającej przez Gminę Książ Wlkp. wzrosła od poprzedniego pomiaru (02.01.2018 r.). Na chwilę obecną wodomierz w Śremie wskazuje przekroczenie stanu ostrzegawczego o 10 cm tj. wynosi 410 cm.. Sytuacja ta spowodowana jest regulacją poziomu wody w zbiorniku Jeziorsko oraz obfitymi opadami deszczu. W związku z powstałą sytuacją uspokajamy, że nie ma zagrożenia powodziowego dla mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż rzeki Warty. O bieżącym rozwoju sytuacji będziemy Państwa informować.

05.01.2018

CEGLARNiA w Jarosławkach nagrodzona

Miło nam Państwa poinformować, że CEGLARNiA w Jarosławkach  obiekt, w którym w listopadzie minionego roku wystawiono spektakl operowy pt. „PIMPINONE” G.P.H. Telemanna, będący jednym z największych wydarzeń kulturalnych gminy, otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce.

04.01.2018

Apel do hodowców trzody chlewnej

W związku z komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii o ogniskach afrykańskiego pomoru świń (ASF) z dnia 28 listopada 2017 r. informujemy, że na terenie Polski  do dnia 25 listopada br. stwierdzono 104 ogniska ASF.

03.01.2018

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA - ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza na warsztaty dot. obowiązków podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska.

Warsztaty przeznaczone są dla przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.