Aktualności

01.01.2018

Witamy w Nowym Roku!

Szanowni Mieszkańcy,

Rok 2018 w Gminie Książ Wlkp. przebiegać będzie pod znakiem świętowania wyjątkowych dla nas wszystkich rocznic: 170-lecia bitwy o Książ, 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Wydarzenia z roku 1848 oraz te, które miały miejsce w 1918 roku były dla naszej ksiąskiej społeczności, ale i dla całego narodu, ukoronowaniem walk kolejnych pokoleń Polaków o odzyskanie wolności i niezawisłości. Dzieje z tamtych lat współtworzyli również nasi przodkowie, dlatego też dziś nadszedł czas, aby przypomnieć Ich dzieło oraz Ich samych. Pragniemy, przez szereg wydarzeń rocznicowych, nie tylko związanych z pamiętnym rokiem 1848 i 1918, ale również z tymi chwilami, gdy Mieszkańcy i Obywatele Ziemi Ksiąskiej stawali w obronie Ojczyzny, przypomnieć Bohaterów, których ofierze i poświęceniu zawdzięczamy niepodległą dziś Polskę. Będziemy obchodzili te rocznice podniośle i dostojnie, biorąc udział w uroczystościach upamiętniających tamte dni, ale również świętując i radując się z odzyskanej wolności, poprzez udział w koncertach, festynach czy zawodach sportowych. Uczynimy to wspólnie, łącząc siły w organizacji obchodów 170-lecia bitwy o Książ, 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Koordynatorem wszystkich przyszłorocznych działań będzie Centrum Kultury Książ Wlkp., które wspólnie z Zespołem ds. organizacji rocznicowych obchodów opracowało Kalendarium wydarzeń na 2018 rok. Równocześnie Burmistrz oraz członkowie Zespołu zapraszają Mieszkańców i działające na terenie Gminy Książ Wlkp. stowarzyszenia i jednostki, do włączenia się w organizację jubileuszowych obchodów.  Osoby zaineresowane współpracą prosimy o kontakt z Centrum Kultury (tel. 61 2822616) lub Urzędem Miejskim w Książu Wlkp. (tel. 61 2822001 wew. 30).

Warto w tym miejscu dodać, iż poza ww. rocznicami, w Gminie Książ Wlkp. obchodzone będą również inne jubileusze. Wśród nich wymienić z pewnością warto:

  • 200- lecie powstania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Książu Wlkp.
  • 90- lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp.
  • 70-lecie Szkoły Podstawowej w Chrząstowie
  • 25-lecie nawiązania współpracy Gminy Książ Wlkp. z Gminą La Guerche we Francji.

Powyższe daty pokazują jak bogaty w wydarzenia zapowiada się rok 2018! Wierząc, że wszystkie zaplanowane w nim przedsięwzięcia uda się z sukcesem i ku zadowoleniu Mieszkańców przeprowadzić, pozostaje mieć jedynie nadzieję, iż nikogo z Państwa na tym wspólnym świętowaniu nie zabraknie!

Z życzeniami Do Siego Roku
Burmistrz Książa Wlkp.
Teofil Marciniak