Aktualności

27.12.2017

Nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ogłosił nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie:

  • gospodarki wodnej,
  • gospodarki wodno-ściekowej,
  • gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi,
  • ochrony powietrza wraz odnawialnymi źródłami energii oraz
  • ochrony przed hałasem.

Beneficjenci:

  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
  • podmioty posiadające osobowość prawną,
  • państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań, w terminie do dnia 19.01. 2018 r. do godz. 14:00

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 

http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/aktualne-nabory/przedsiewziecia-inwestycyjne-roku-2018/