Aktualności

15.11.2017

Konsultacje społeczne

Uprzejmie przypominamy o trwających konsultacjach projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

Termin zakończenia konsultacji – 20 listopada 2017 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: http://www.ksiaz-wlkp.pl/bip/?pid=222