Aktualności

16.02.2016

Spotkanie z lokalnymi NGO

W poniedziałek, 15 lutego w siedzibie tut. Urzędu odbyło się spotkanie skierowane do lokalnych organizacji pozarządowych oraz osób, które w niedalekiej przyszłości zamierzają założyć stowarzyszenie. Miało ono charakter informacyjno-szkoleniowy i dotyczyło zagadnień prawno-księgowych oraz możliwości pozyskania przez organizacje środków finansowych w ramach LGD Lidera Zielonej Wielkopolski.

10.02.2016

Spotkanie dla seniorów

W dniu 5 lutego w siedzibie Centrum Kultury z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. odbyło się spotkanie mające na celu aktywizację społeczno-kulturalną seniorów Gminy Książ Wlkp. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Burmistrz Książa Wlkp., Pan Teofil Marciniak, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, Pani Urszula Hańczyk, Radna i Sołtys Kołacina w jednej osobie, Pani Bogumiła Skiera oraz Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów Koła w Książu Wlkp., Pani Krystyna Wajnert.

08.02.2016

Nowy numer Informatora gminnego

Właśnie ukazał się drugi numer Informatora gminnego, który w najbliższych dniach trafi do Państwa domów. Nowy egzemplarz zwiera materiały stanowiące podsumowanie dokonań ksiąskiego samorządu w II półroczu 2015r. oraz plany i zamierzenia na rok 2016.

04.02.2016

Zakaz palenia śmieciami!

Burmistrz Książa Wlkp., informuje mieszkańców o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych !!!. Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze. zm.) art. 191 - Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

01.02.2016

Harmonogram czynności rekrutacyjnych

Burmistrz Książa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.

01.02.2016

INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH POŁOŻONYCH NA OBSZARACH OSN

Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które ma na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego.