Aktualności

06.12.2017

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Książ Wlkp. w sezonie 2017/2018

DROGI GMINNE:

Część wschodnia gminy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Klimczak, Chwalęcin 24, 63-040 Nowe Miasto n/Wartą.

Część zachodnia gminy i miasto Książ Wlkp.:

STARLECH Leszek Stępa, Kiełczynek 70, 63-130 Książ Wlkp.

Osoby do kontaktu z ramienia zleceniodawcy tj. Gminy Książ Wlkp.:

  1.  Grzegorz Rabczewski
    tel. w godzinach urzędowania: 61 28 22 001 w. 19
    Interwencyjnie: 698 676 085
  2. Malwina Ratajczak
    tel. w godzinach urzędowania: 61 28 22 001 w. 33

Gmina nie pełni dyżurów całodobowych.

Informacja ze strony internetowej PZD w Śremie1:

DROGI WOJEWÓDZKIE:

W zakresie drogi wojewódzkiej nr 436 Śrem – Klęka odpowiada WZDW w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Telefony kontaktowe:  609 852 962, 61-225-84-50 61-285-75-10

DROGI POWIATOWE:

DROGI POWIATOWE MIEJSKIE - na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie zimowym utrzymaniem dróg powiatowych miejskich w miejscowościach Śrem, Dolsk, Książ Wlkp. w sezonie 2016/2017 zajmie się:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie sp. z o.o., ul. Parkowa 6; Śrem

Telefony kontaktowe: 660 756 344; 666 453 010; 660 756 324

DROGI POWIATOWE POZAMIEJSKIE – w wyniku przetargu wyłoniono firmę, która na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, jest to:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe CYNK, Edward Cynka i wspólnicy, Sosnowiec 4, Śrem.

Telefony kontaktowe:

  • Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie 061 28 29 864, 604 509 412
  • PUH Cynk - 601 398 751