Aktualności

05.12.2017

Chwałkowo, Gogolewo i Kołacin z sołeckimi strategiami rozwoju

W pierwszy weekend grudnia trzy sołectwa naszej Gminy: Chwałkowo Kościelne, Gogolewo i Kołacin, przygotowując podwaliny pod strategie rozwoju swoich miejscowości, dołączyły do grupy 7 innych sołectw, które dysponują już takimi dokumentami. W piątek do późnych godzin popołudniowych i w sobotę od wczesnego ranka reprezentanci wyżej wymienionych sołectw wspólnie z moderatorkami z Wielkopolskiej Odnowy Wsi, przygotowywali materiały niezbędne do wypracowania koncepcji rozwoju miejscowości.

Panie: Ewa Jankowiak i Mirka Woźniak – moderatorki programu, z którymi nawiązano współpracę w zakresie wsparcia mieszkańców w wykreowaniu wizji ich miejscowości, już wcześniej - za pośrednictwem gminnego koordynatora Wielkopolskiej Odnowy Wsi, Pani Danki Biniasz- Celki - kontaktowały się z wytypowanymi do pisania strategii, liderami grup odnowy. Liderzy na przesłanych im szablonach, pieczołowicie wypełniali Ankiety zasobów, jakimi dysponuje dana wieś, by następnie - już na warsztatach - pochylić się nad ich wykorzystaniem w opracowywanych strategiach.

Ogromne zaangażowanie wszystkich uczestników, z towarzyszącą mu prawdziwą burzą mózgów, przerywane raz po raz gromkimi salwami śmiechu, znalazło swój finał w postaci strategii Chwałkowa Kościelnego, Gogolewa i Kołacina. Zanim jednak dokumenty, które dla swej ważności wymagają akceptacji Zebrania Wiejskiego i przyjęcia w formie uchwały Rady Miejskiej, trafią pod obrady właściwych organów, zostaną jeszcze poddane technicznej obróbce moderatorek oraz uzupełnione o dokumentację graficzno-statystyczno-zdjęciową. Nastąpi to już w ciągu najbliższych tygodni. Tymczasem przekazujemy Państwu porcję - nadesłanych przez panie prowadzące zajęcia – zdjęć z przebiegu warsztatów strategicznych, które to fotografie najpełniej oddają atmosferę spotkania oraz zaangażowanie, biorących w nim udział mieszkańców!

Galeria