Aktualności

01.03.2016

Aktywny samorząd 2016

Na prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie przekazujemy informację dotyczącą naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Przewidziane w nim działania mają na celu zapobieganie inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.

01.03.2016

Pierwsze stypendia sportowe rozdane

W poniedziałek, 29 lutego 2016r. o w sali sesyjnej ksiąskiego Urzędu nastąpiło uroczyste wręczenie, przyznanych w tym roku po raz pierwszy, stypendiów Burmistrza Książa Wlkp. za osiągnięcie znaczących wyników sportowych. Stypendium otrzymały Natalia Leśniak oraz Zuzanna Malusiak.

22.02.2016

Wizyta przedstawiciela WSSW INWEST-PARK w Książu Wlkp.

W czwartek, 18 lutego, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Książu Wlkp., Pana Sławomira Przybylskiego, we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, obok radnych i władz Urzędu, uczestniczył Pan Teodor Stępa, Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK”. W swoim wystąpieniu przedstawiciel WSSW przybliżył funkcjonowanie strefy oraz opowiedział o możliwościach inwestycyjnych na terenach do niej należących.

19.02.2016

Realizacja programu Rodzina 500 plus w Gminie Książ Wlkp.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin, które wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Zgodnie z założeniem programu, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.
Na terenie Gminy Książ Wlkp. zadanie oraz obsługę świadczenia wychowawczego, realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek o 500 zł będzie można składać dopiero od momentu uruchomienia programu, tj. od 1 kwietnia br.

18.02.2016

Informacja w sprawie wprowadzenia ulic w Zakrzewicach

Szanowni Mieszkańcy, Uchwałą Nr XIV/76/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r. wprowadzono nazewnictwo ulic w miejscowości Zakrzewice. Jednocześnie uregulowano numerację porządkową nieruchomości. Informacja o zaistniałych zmianach została przekazana do każdego właściciela budynku oraz do każdego zameldowanego mieszkańca Zakrzewic.

17.02.2016

Ksiąskie konsultacje społeczne z zakresu bezpieczeństwa

Gmina Książ Wlkp. była drugą po Śremie gminą powiatu, w której odbyły się konsultacje społeczne poświęcone tworzeniu krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. Opracowanie takiego dokumentu – co do zasady - jest jednym z istotnych elementów procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Dlatego też na etapie tworzenia map zagrożeń, brane są m.in. pod uwagę dane z badań opinii społecznej, debat obywatelskich, jak również informacje pochodzące od różnych służb i inspekcji.