Aktualności

14.06.2016

Spotkanie z Sołtysami i Radnymi Inauguracja spotkań z Mieszkańcami poświęconych Budżetowi Obywatelskiemu

Zaplanowane na poniedziałkowe przedpołudnie spotkanie Burmistrza Książa Wlkp. z Sołtysami i Radnymi Rady Miejskiej w Książu Wlkp., zainaugurowało cykl spotkań poświęconych nowej inicjatywie ksiąskiego samorządu, jaką jest prowadzenie konsultacji z mieszkańcami dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.

13.06.2016

VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU - PODSUMOWANIE

Informujemy, że dniach 26-31 maja 2016r. w ramach VIII Europejskiego Tygodnia Sportu na terenie Gminy Książ Wlkp. odbyło się kilka imprez sportowych. m.in. mecz piłki nożnej, zawody sołeckie oraz liga powiatowa.

08.06.2016

Wielkopolska Karta Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. przypomina o możliwości ubiegania się o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny. Informujemy, iż w całym Województwie istnieje 67 miejsc, firm oraz instytucji, które honorują Kartę.

08.06.2016

Informacja o programie Rodzina 500 plus w Książu Wlkp. na dzień 6 czerwca br.

709 złożonych wniosków, 523 wydanych decyzji, 1573 wypłaconych świadczeń - to dotychczasowy bilans rządowego programu Rodzina 500 plus w Gminie Książ Wlkp. Łącznie wsparciem objętych zostało 788 dzieci.

08.06.2016

Wizyta w pleszewskim Muzeum Piekarstwa

W środę, 1 czerwca br., grupa dzieci i młodzieży z Gminy Książ Wlkp. obchodziła nieco inaczej przypadający w tej dacie, Dzień Dziecka. Wzięła bowiem udział w zadaniu pn. Edukacja w Muzeum Piekarstwa, które zrealizowane zostało w Muzeum Piekarstwa w Pleszewie. Jego założyciele - Państwo Grażyna i Tomasz Vogtowie, zakładając muzeum spełnili swoje marzenie, ocalając przy tym od zapomnienia, spuściznę kilku pokoleń rodu piekarzy.

07.06.2016

PIENIĄDZE DLA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Spośród szkół prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp., w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, wsparcie w łącznej kwocie 12 000,00 zł otrzymało Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wlkp.