Aktualności

04.01.2018

Apel do hodowców trzody chlewnej

W związku z komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii o ogniskach afrykańskiego pomoru świń (ASF) z dnia 28 listopada 2017 r. informujemy, że na terenie Polski  do dnia 25 listopada br. stwierdzono 104 ogniska ASF.

Mając na uwadze przypadki występowania choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) przypominamy Państwu, że zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, a w szczególności poronienia u bydła, świń, owiec i kóz, objawów neurologicznych u zwierząt, znacznej liczby nagłych padnięć, zmian o charakterze krost, pęcherzy, nadżerek lub wybroczyn na skórze i błonach śluzowych zwierząt kopytnych oraz podwyższonej śmiertelności zwierząt akwakultury, posiadacz zwierzęcia jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta)”.

Szczegółowe informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF) w tym objawy, zgłaszania podejrzenia wystąpienia choroby, likwidacji ogniska oraz zasad ochrony świń znajdą Państwo na stronie Głównego Lekarza Weterynarii pod adresem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/informacje-dla-hodowcow.

Na stronie https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce znajduje się mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) nr 2017/2411 z dnia 20 grudnia 2017 r.).

Ponadto w załączeniu materiały dotyczące ASF udostępnione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie.