Aktualności

08.08.2019

Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

W miniony czwartek w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. odbyła się uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Warunkiem jego uzyskania jest odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną.

08.08.2019

Międzynarodowy sukces uczennicy SP im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.

Praca "We love maps" Agaty Filipiak została nagrodzona w XIV Międzynarodowym Konkursie Map dzieci im. Barbary Petchenik, którego wyniki ogłoszono na konferencji kartograficznej w Tokio.

07.08.2019

„Opryskowe zasady” służące ochronie pszczół

Nie od dziś wiadomo, jaką rolę w środowisku odgrywają owady zapylające i jak niebezpieczne bywają dla nich stosowane przez ludzi opryski. W Ogólnopolskim Wielkim Dniu Pszczół, który przypada dziś, 8 sierpnia, Urząd Miejski w Książu Wlkp. zwraca się z ponownym apelem do rolników o rozwagę przy stosowaniu środków ochrony roślin, a także o przestrzeganie elementarnych i humanitarnych zasad ochrony pszczół przed zatruciami.

06.08.2019

Gmina Książ Wlkp. przyjazna pszczołom

Dostrzegając znaczenie i rolę, jaką w środowisku odgrywają owady pożyteczne, Gmina Książ Wlkp. po raz kolejny wzięła udział w inicjatywie „Gmina Przyjazna Pszczołom”. Zakończenie akcji oraz jej wyniki, dostępne będą już niebawem, pod koniec wakacji. Tymczasem, aby pomóc pszczołom można działać już dziś, zwłaszcza że w najbliższy czwartek, 8 sierpnia obchodzony będzie Wielki Dzień Pszczół. Z tej okazji w wielu miejscach na terenie Polski będzie można wziąć udział w grach i zabawach o tematyce pszczelarskiej.  Przydatne informacje i poradniki dotyczące ochrony pszczołowatych, przygotował również inicjator akcji „Gmina Przyjazna Pszczołom”, które można znaleźć m.in. na stronie: www.pomagamypszczolom.pl

06.08.2019

Nowe spojrzenie na Tereny Rekreacyjne w Jarosławkach

W związku z udziałem Gminy Książ Wlkp. w projekcie grantowym „Partycypacja w Planowaniu”, 10 lipca br. zorganizowano wizję lokalną na Terenie Rekreacyjnym w Jarosławkach. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa Piaski, Dyrektor Centrum Kultury Książ Wlkp. oraz przedstawiciele tutejszego magistratu. Podczas spaceru omówiono problemy z jakimi na co dzień borykają się właściciele gruntów, letniskowcy oraz zarządzający tym terenem. Wspólna wizja w terenie pozwoliła na wymianę poglądów i doświadczeń.

02.08.2019

Informacja dotycząca opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich

Burmistrz Książa Wlkp. informuje, że od 1 sierpnia br. ulega zmianie Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich oraz wysokość opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. Nowe zasady krótkotrwałego udostępniania funkcjonujących na terenie naszej Gminy świetlic, a także stawki opłat za korzystanie z ich pomieszczeń, określone zostały w Zarządzeniu Nr 131/2019 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 lipca 2019 r.