Aktualności

05.06.2018

Rozpoczęła się budowa sieci światłowodowej w Gminie Książ Wlkp.

W ramach Programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC2) na terenie naszej Gminy, beneficjent INEA S.A., poprzez Generalnego Wykonawcę, jakim jest firma FCA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, prowadzi budowę sieci światłowodowej dla poszczególnych miejscowości. Na początek wybrano te lokalizacje, w których funkcjonują placówki oświatowe. Jest to wynikiem działania pierwszego z wymienionych programów, który zakłada podłączenie do szerokopasmowego Internetu docelowo wszystkich szkół w Polsce.

Tym samym w pierwszej kolejności infrastruktura światłowodowa trafi do miejscowości:

  1. Mchy i Włościejewice – szacunkowa długość 6163 m i 111 gospodarstw domowych (budowa już się rozpoczęła),
  2. Chwałkowo Kościelne  - szacunkowa długość 60 m (tylko szkoła planowane rozpoczęcie robót budowlanych to koniec czerwca),
  3. Konarzyce - Konarskie – szacunkowa długość 3825 m i 58 gospodarstw domowych (planowane rozpoczęcie robót budowlanych to początek czerwca),
  4. Chrząstowo – szacunkowa długość 530 m (w pierwszej kolejności tylko część miejscowości wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 436; pozostała realizowana będzie w późniejszym etapie, planowane rozpoczęcie robót budowlanych to przełom czerwca i lipca). 

Natomiast miejscowości, które w Gminie Książ Wlkp. - już po wykonaniu przyłączy do szkół - zostaną objęte Programem POPC 2014-2020, to kolejno: Brzóstownia, Włościejewki, , Charłub, Chrząstowo (drugi etap), Kiełczynek,  Radoszkowo Drugie, Kołacin, Sebastianowo, Mchy, Zaborowo. Tym samym w ramach Programu POPC2 do maja 2020 r. planuje się położenie w naszej Gminie blisko 27 km sieci światłowodowej! Jeśli natomiast chodzi o liczbę gospodarstw domowych, które będą miały możliwość podłączenia do sieci światłowodowej , to są to aż 653 domostwa.

W przypadku domów jednorodzinnych Generalny Wykonawca doprowadzi zapas kabla światłowodowego do granicy działki i wówczas, jeśli tylko jego mieszkańcy wyrażą taką wolę, mogą zwrócić się do INEI  o podłączenie sieci bezpośrednio już do budynku. Z kolei, gdy chodzi o budynki wielorodzinne, wymagana jest zgoda wszystkich członków, na zamontowanie w piwnicy bądź parterze budynku skrzynki sieciowej, od której będą już indywidualne rozprowadzenia do poszczególnych mieszkań.

Pozostałe miejscowości, w tym położone w północnej części Gminy i nad Wartą, najprawdopodobniej będą planowane do realizacji w ramach kolejnych programów POPC.

 

Powyższy obraz przedstawia planowany przebieg sieci światłowodowej zgodnej z koncepcją – linie czerwone.

Czym jest OSE?

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Zgodnie z zapisami ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (art.2) „OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkołom, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), z wyjątkiem szkół dla dorosłych”.  Artykuł  3 ustawy stanowi z kolei, iż „OSE tworzy się w celu:

  1. umożliwienia szkołom dostępu do szerokopasmowego Internetu,
  2. podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  3. umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach”.

Czym jest POPC2?

Projekty realizowane w Wielkopolsce w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC2) to ostatnie takie projekty współfinansujące budowę nowoczesnych sieci światłowodowych na terenach podmiejskich i wiejskich. Obejmują obszary, na których bez dofinansowania nie powstaną sieci światłowodowe. W ramach POPC2 INEA zobowiązała się do wybudowania blisko 160 tys. przyłączy światłowodowych, które zapewnią dostęp do szybkiego Internetu dla nawet 500 tysięcy Wielkopolan, zamieszkujących teren prawie całego województwa. W ramach projektu doprowadzony zostanie też szybki Internet do 619 placówek edukacyjnych!