Aktualności

04.06.2018

Informacja o zatwierdzonych taryfach za wodę i ścieki

Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) Burmistrz Książa Wlkp. informuje o zatwierdzonych decyzją nr PO.RET.070.161.2.2018.KS z dnia 8 maja 2018 r., wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Książ Wielkopolski. Zatwierdzone taryfy będą obowiązywać przez okres 3 lat, od 5 czerwca 2018 r. do 4 czerwca 2021 r.