Aktualności

08.01.2018

Komunikat o sytuacji hydrologicznej na terenie Gminy Książ Wlkp. (stan na dzień 08.01.2018 r.)

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Książu Wlkp. informuje, że wysokość lustra wody rzeki Warty przepływającej przez Gminę Książ Wlkp. wzrosła od poprzedniego pomiaru (02.01.2018 r.). Na chwilę obecną wodomierz w Śremie wskazuje przekroczenie stanu ostrzegawczego o 10 cm tj. wynosi 410 cm.. Sytuacja ta spowodowana jest regulacją poziomu wody w zbiorniku Jeziorsko oraz obfitymi opadami deszczu. W związku z powstałą sytuacją uspokajamy, że nie ma zagrożenia powodziowego dla mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż rzeki Warty. O bieżącym rozwoju sytuacji będziemy Państwa informować.

Galeria