Aktualności

02.01.2018

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Urząd Miejski w Książu Wlkp. informuje, iż rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Wnioski wraz z załącznikami można składać w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.,  w terminie do 31 stycznia 2018r. Zgodnie z zapisami uchwały Nr XXVI/176/2016 z dnia 14 listopada 2016r. Rady Miejskiej w Książu Wlkp., w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania do otrzymania pomocy uprawnieni są nauczyciele zatrudnieni w szkołach, w co najmniej połowie obowiązującego wymiaru godzin, jak również nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których ostatnim miejscem zatrudnienia była szkoła prowadzona przez Gminę Książ Wlkp.

Szczegółowe informacje, jak również formularz wniosku znajdą Państwo w załączniku poniżej. Ponadto, informacji udziela Inspektor ds. oświaty, Agata Weiss – Nowak, pok. nr 3, telefon kontaktowy: 061 282 20 01 wew. 40.