Aktualności

20.10.2016

Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii podał informacje dotyczące prawidłowego postępowania ze zwłokami padłych świń.

17.10.2016

Podziękowania dla pedagogów

Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej zwany potocznie Dniem Nauczyciela jest wspaniałą okazją do złożenia życzeń, ale i podziękowań za pracę, wszystkim pracownikom szkół i przedszkoli. Z tej też okazji w poniedziałek, 17 października Burmistrz Książa Wlkp., Pan Teofil Marciniak spotkał się z nauczycielami i dyrektorami jednostek oświatowych, aby osobiście podziękować wyróżnionym pedagogom za ich zaangażowanie i pracę na rzecz uczniów oraz wychowanków.

13.10.2016

Znamy wyniki I edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok !

W wyniku przeprowadzonej, w ostatnich dniach, weryfikacji kart do głosowania, które uczestniczyły w I edycji ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego oraz po przeliczeniu ważnie oddanych głosów na poszczególne zadania, Komisja ustaliła wyniki.

12.10.2016

Spotkanie z sołtysami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych

W poniedziałkowe popołudnie, 10 października w siedzibie tut. Urzędu odbyło się spotkanie Burmistrza Książa Wlkp., Pana Teofila Marciniaka z sołtysami Gminy Książ Wlkp. Podczas zebrania, w którym udział wzięło większość przewodniczących jednostek pomocniczych, przedstawione zostały informacje, m.in. na temat składu osobowego oraz procedury działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

10.10.2016

Przebudowa drogi w Chrząstowie – informacja dla mieszkańców.

Burmistrz Książa Wlkp. informuje, że w dniu 11 października 2016 r. rozpoczną się prace budowlane polegające na przebudowie drogi w Chrząstowie (na odcinku od drogi wojewódzkiej w kierunku Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola łącznie ze skrzyżowaniem z tą drogą).

10.10.2016

Komunikat

Komunikat dotyczący obliczania wyniku głosowania przeprowadzonego w terminie od 01 do 30 września 2016r. w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.