Aktualności

12.12.2017

Znakowanie grobów uczestników
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Apel do Rodzin Powstańców.

W związku z przypadającą w 2018 r. 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego, samorząd Gminy Książ Wlkp.  pragnie uczcić pamięć Powstańców Ziemi Ksiąskiej spoczywających na cmentarzach w naszej gminie - poprzez oznakowanie Ich grobów emblematem „Powstaniec Wielkopolski”. Emblemat bezpłatnie zapewnia Urząd Miejski w Książu Wlkp. 

Akcję tę zamierzamy rozpocząć już w bieżącym roku. Z uwagi na powyższe, w ramach Porozumienia zawartego w dniu 7 grudnia 2017 r. pomiędzy Gminą Książ Wlkp., a Stowarzyszeniem Nasza Gmina w sprawie współpracy przy oznaczeniu emblematem „Powstaniec Wielkopolski”, grobów uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 położonych na cmentarzach znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp., Burmistrz Książa Wlkp. upoważnił Pana Tomasza Jankowskiego, do dostarczenia rodzinom uczestników Powstania Wielkopolskiego Oświadczenia zawierającego zgodę na umieszczenie emblematu wraz z propozycją jego usytuowania na grobie Powstańca  i przekazania go do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Formularz Oświadczenia można pobrać także z zakładki poniżej. Jest on również dostępny w miejscowym magistracie, sekretariatach gminnych szkół, a także w Bibliotece Publicznej, przy ul. Stacha Wichury 11a, w godzinach pracy tych jednostek.

Ponieważ bardzo nam zależy na tym, aby jak najwięcej nagrobków zostało oznakowanych, zachęcamy gorąco Rodziny uczestników Powstania do składania ww. Oświadczeń.

O wszelkich kwestiach związanych z podjętą przez samorząd inicjatywą, będziemy Państwa na bieżąco informować. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy  do kontaktu z Panem Tomaszem Jankowskim, tel. 728 370 501 lub z Sekretariatem Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., tel.: 61 28 22 001 wew.10.